Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack no longer supports Custom CSS. Read the WordPress.org documentation to learn how to apply custom styles to your site: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /data/web/virtuals/153728/virtual/www/wp-includes/functions.php on line 6078
Jmelí – Svět Bylinek

Jmelí bílé (Viscum album)

Popis rostliny

Polocizopasný, stále zelený keřík až 80 cm vysoký, rostoucí na stromech a vytrvávající přes zimu. Jeho samčí i samičí květy jsou na různých jedincích. Krátký kmen se pravidelně vidličnatě větví. Větve jsou přisedlé. Kožovité listy mají kopisťovitý tvar. Květy jsou zelené, nevzhledné. Plod je kulovitá bobule velikosti hrachu, v době zralosti špinavě bílá. Bobule dozrávají v listopadu a v prosinci. Jmelí roste na kmenech v korunách stromů a čerpá svými savými kořínky (haustoriemi) ze dřeva vodu a v ní rozpuštěné minerální látky. Rostlina samostatně asimiluje. Podle hostitelů lze jmelí zařadit do tří typů. Některé cizopasí na listnatých stromech, zvláště na topolech, jabloních, lípách, javorech apod., jiné na jedlích, jiné na borovicích. Je těžko bezpečně je rozeznat. Lékařsky se všechny tři typy považují za rovnocenné.

Kde ji najdeme

Roste na stromech celé jižní a střední Evropy a v Asii. U nás hojně v podhůří.

Co je dobré

Větévky s listem

Jak na to

Mladé větévky s listy se v prosinci až lednu ulamují nebo uřezávají. Často se strhují hákem upevněným na dlouhé tyči. Sebraný materiál se suší při teplotě do 45°C. Schne celkem zvolna. Nepříjemný zápach čerstvé rostliny sušením celkem mizí. Usušené větévky chutnají zpočátku nasládle slizovitě, později mají charakteristickou hořkou chuť.

Co obsahuje a umí

Hlavními obsahovými složkami je viskotoxin, tyramin, cholin a acetylcholin, různé pryskyřičné alkoholy a látka proteinového charakteru. Při skladování tři roky neobsahuje téměř žádný viskotoxin. Skupiny těchto obsahových látek působí rozšíření krevních vlásečnic, snížení krevního tlaku a také mají vliv na srdeční činnost. Rovněž působí mírně diureticky. Izolované sloučeniny při užívání ústy jsou prakticky neúčinné, zatímco v injekcích působí velmi silně. Různé odrůdy jmelí obsahují velmi rozdílná množství účinných látek, které během vegetace podléhají velkým výkyvům.

Na co se hodí

Jako hypotonikum a antisklerotikum vnitřně ve formě macerátu (asi 8 g řezaných sušených větviček na půl litru vody), nejlépe však v prášku (1-2 g třikrát až čtyřikrát denně). Varem se některé látky částečně rozkládají. Používá se při příznacích stáří a arterioskleróze, při vysokém krevním tlaku a nervových poruchách srdečních a také jako diuretický prostředek. V lidovém léčitelství se přisuzoval jmelí protinádorový účinek.