Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack no longer supports Custom CSS. Read the WordPress.org documentation to learn how to apply custom styles to your site: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /data/web/virtuals/153728/virtual/www/wp-includes/functions.php on line 6078
Námel – Svět Bylinek

Paličkovice nachová (Claviceps purpurea)

Popis rostliny

Námelový růžek je trvalé, odpočívající stadium vřeckaté houby paličkovice nachové, která cizopasí na klasech obilovin, hlavně na žitě, ale i na jiných travách. Vzniká při nákaze žitného květu přirozenou cestou nebo umělým zásahem. Za současného odumření semeníku vytváří se tmavý růžkovitý útvar, sklerocium nápadně vyčnívající z klasů. Sklerocií bývá v klasu i několik a nejsou-li sebrána, snadno po dozrání z klasů vypadávají.

Kde ji najdeme

Všude, kde se pěstuje žito. Zvláště se objevuje tam, kde obilí před setím nebylo řádně vyčištěno. Žito bývá námelem napadeno zejména za vlhkého a teplého léta. Přirozený námel se dnes vyskytuje zřídka, protože se žito pečlivě třídí a osivo ošetřuje. Námel k farmaceutickým účelům se dnes pěstuje uměle. Je to v podstatě jen umělá infekce žitných semeníků výtrusy houby, námelovinou. Získaná surovina je obsahově bohatší a má lepší kvalitu. U nás je produkce plně mechanizovaná.

Co je dobré

Sklerocium.

Jak na to

U nás se pěstovaný námel sbírá jen strojově v době zralosti přímo z klasů, postupně až do sklizně žita. Suší se v tenkých vrstvách jen přirozenou teplotou v průvanu. Účinné látky se rychle rozkládají, proto se musí námel uchovávat v suchu a chladnu. Má zvláštní houbovitý pach.

Co obsahuje a umí

Téměř výlučně alkaloidy kvalitativně a kvantitavně rozdílné (skupiny ergotaminové, ergotoxinové a ergometrinové souborně v množství 0,4 %), v malé míře pak aminy. V léčebných dávkách ochrnují nervová zakončení a současně účinkují přímo na hladké svaly krevních cév, a tím například zastavují krvácení. Způsobují stažení hladkého děložního svalstva. Ve velkých dávkách je námel prudce jedovatý; vyvolává snětivost, těžké křeče, pomatenost a smrt.

Na co se hodí

Jako sympatikotonikum a uterotonikum. Námelové deriváty se užívají hlavně v porodnictví a vnitřním lékařství. Čisté izolované alkaloidy, popřípadě alkaloidy chemicky upravené se používají i v jiných oborech lékařství. Dnes se pěstuje námel určité rasy a výkonného kmene, poněvadž běžný námel má nevýhodné složení pro průmyslové zpracování. Rasy se liší jak obsahem v souhrnu alkaloidů ( 0 – 1 %), tak i kvalitativním složením. Rasy mívají význam pro získávání alkaloidů (hlavně ergotaminu a ergometrinu) důležitých pro terapii.