Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack no longer supports Custom CSS. Read the WordPress.org documentation to learn how to apply custom styles to your site: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /data/web/virtuals/153728/virtual/www/wp-includes/functions.php on line 6078
Mák – Svět Bylinek

Mák setý (Papaver somniferum)

Popis rostliny

Jednoletá bylina s jednoduchým kořenem a modravě lysou, válcovitou, až 1 nebo 1,5 m vysokou lodyhou. Různotvaré listy jsou postaveny střídavě, horní jsou celokrajné, spodní nestejně zubaté, poloobjímavé. Celá rostlina je bohatě prostoupena mléčnicemi. Květy jsou před rozkvětem převislé, potom v květu přímé. Mají dvoulistý, opadavý kalich a korunní plátky buď bílé s fialovou skvrnou, nebo purpurové s černou skvrnou. Plod je kulovitá, mnohosemenná tobolka (makovice), a to buď nepukavá, stále uzavřená (,,slepý mák”), nebo pukavá. Semena jsou nejčastěji modročerná. Hlavně listy a nezralé makovice obsahují jedovaté šťávy. Kvete od června do srpna.

Kde ji najdeme

Mák je původem z blízkého Orientu. U nás se obecně pěstuje a nezříka zplaňuje.

Co je dobré

Zaschlá mléčná šťáva – opium, makovice, maková sláma a makoviny a pro domácí účely semeno. (Semen papaveris, Fructus papaveris maturus). Oficinální je surové opium (Opium crudum).

Jak na to

Opium se získává naříznutím nezralých makovic. Zaschlá mléčná šťáva se sbírá. U nás se tento sběr neprovádí. Surovinou pro získávání opiátů je u nás makovina, tj. obal rozpůleného plodu s krátkou částí lodyhy (asi 10 cm) po vyluštění semen ze zralých makovic. Pro izolaci alkaloidů musí být makovina suchá a bez plísně. Semínka máku neobsahují mléčné šťávy čili neobsahují ani alkaloidy.

Co obsahuje a umí

Opium i makovina obsahují hlavně morfin, kodein, papaverin a narkotin, thebain a další v rozličných množstvích. V souhrnu až 25 % alkaloidů se zjistilo v opiu, kdežto v makovině asi 0,6 %. Obsah jednotlivých alkaloidů silně kolísá. Morfin průměrně o 12 %, narkotin asi o 5 %, papaverin a kodein průměrně o 1 %. V semenech máku je asi 50 % mastného oleje. Účinek alkaloidů je dvojí, jednak protikřečový, jednak omamující, narkotický. Jeví se v útlumu bolesti a v uvolnění stahů hladkého svalstva. U člověka po krátkém stadiu dráždění ústředního nervstva, které se projevuje příjemnými pocity a rychle plynoucími myšlenkami, nastu­puje útlum mozkové činnosti, a to zejména těch partií mozku, které vnímají bolest.

Na co se hodí

Jako analgetikum, narkotikum a spasmolytikum. Opium podléhá předpisům zákona o jedech. Makovina je dnes výlučně průmyslovou surovinou, užívanou k izolaci alkaloidů, které mají v léčení velmi různé použití.