Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack no longer supports Custom CSS. Read the WordPress.org documentation to learn how to apply custom styles to your site: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /data/web/virtuals/153728/virtual/www/wp-includes/functions.php on line 6078
Náprstník vlnatý – Svět Bylinek

Náprstník vlnatý (Digitalis lanata)

Popis rostliny

Dvouletá až 1 m vysoká jedovatá rostlina, která v prvním roce vytváří růžici přízemních listů a ve druhém květonosný, řídce olistěný, plstnatý stvol s bohatým hroznem krémově žlutých, hnědě žilkovaných květů. Je to variabilní druh nejen v olistění, ale i v šířce listů a hustotě květních hroznů. Květy bledě okrové mají 5zubou, rourkovitou, dvoupyskou, uvnitř hnědě mřížkovanou korunu. Plod je tobolka. Kvete v červnu a v červenci.

Kde ji najdeme

Pochází z Balkánu. U nás se pěstuje ze semen. Nezplaňuje. Pěstování z farmaceutického hlediska není snadné. Náprstníku vlnatému se daří jen v určitých klimatických podmínkách. Je citlivý na půdu i podnebí. Pěstuje se jako jednoletý ozim, což je výhodnější než jako jařina. Dvouleté exempláře se udržují pro semeno.

Co je dobré

List (Folium digitalis lanatae).

Jak na to

Listy se sklízejí koncem října odřezáváním srpem asi 2-3 cm nad zemí. V posledních dvou měsících je přírůstek hmoty i glykosidů největší. Listy dvouročních jedinců se začnou odřezávat před rozkvětem. Přirozeným teplem schnou zvolna a snadno hnědnou. Proto se suší výhradně umělou teplotou do 60°C v tunelových komorách nebo na roštech za nízké vlhkosti vzduchu. Droga je jedovatá a je nutno s ní zacházet velmi opatrně.

Co obsahuje a umí

Obsahuje glykosidy – lanatosidy A B C D E – s různými aglykony, např. digitoxin, gitoxin a digoxin, kromě saponinů a organických kyselin. Celkový obsah lanatosidů je 0,2%, z toho je nejvíc lanatosidu C, asi 35%.

Náprstník vlnatý zcela vytlačil z terapie náprstník červený (Digitalis purpurea), protože v srdečním svalu se méně kumuluje, lépe se vstřebává ze sliznice trávicí trubice, snáze se z těla vylučuje a jeho účinek nastupuje rychleji.

Na co se hodí

Jako kardiotonikum v čisté formě (izolované glykosidy). Je základním srdečním lékem s podobným účinkem jako digitalis purpurea. Hlavní jeho indikací je chronická srdeční nedostatečnost, jak ji představuje srdeční vada ve stadiu dekompenzace s otoky, dušností, se sníženou diurézou, stagnací krve v orgánech ať již v plicích nebo játrech.

Otrava náprstníkem nastává obyčejně při předávkování léku. Projeví se nejprve příznaky místního podráždění trávicí trubice celkovou nevůlí, zvracením a průjmy. Později se objeví zpomalení tepu, nepravidelný puls, porucha zraku (barevné vidění), hučení v uších a závratě. Nakonec může nastat ochrnutí a zástava srdce.

Používání náprstníku vyžaduje velké zkušenosti a je vyhrazeno jen lékařům.