Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack no longer supports Custom CSS. Read the WordPress.org documentation to learn how to apply custom styles to your site: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /data/web/virtuals/153728/virtual/www/wp-includes/functions.php on line 6078
Ochrana soukromí – Svět BylinekOchrana soukromí

Ochrana soukromí
(Privacy Policy)

Tento dokument je politika – směrnice o ochraně soukromí fyzických osob, ustanovuje pravidla pro společnost Milan Kouba, IČO 69169080, se sídlem Vrchlického 817, 535 01  Přelouč (dále jako „Společnost“, „Farma Bylinka“, „naše“, „nás“ nebo „my“).

Tento dokument je dostupný na webových stránkách, které provozuje Společnost.

Ceníme si soukromí osob, které nám poskytují osobní údaje. Tato směrnice se vztahuje na naše zákazníky, zaměstnance, kteří pracují pro naše zákazníky, návštěvníky webů, distributory, naše dodavatele (a potenciální dodavatele), zaměstnance těchto dodavatelů a smluvní partnery. Popisuje:
údaje, které Vás identifikují a které shromažďujeme;
způsob používání těchto údajů;
právní východiska, na jejichž základě je zpracováváme;
s kým je sdílíme, a jak je uchováváme.

Tento dokument také popisuje další důležitá témata související s Vašimi údaji a jejich důvěrností.

Pečlivě si tuto směrnici přečtěte, abyste věděli, jak s Vašimi osobními údaji nakládáme.

Tím, že navštívíte nebo procházíte náš web, kontaktujete nás prostřednictvím sociálních médií nebo pro nás pracujete, nabízíte nám zboží nebo služby, používáte některé z našich produktů nebo služeb, které Vám poskytujeme, nebo nám své údaje poskytujete jinak (včetně účasti v soutěžích nebo při návštěvě našich akcí nebo prodejny), potvrzujete, že jste si přečetli úplné znění této směrnice o ochraně soukromí.

Tato směrnice se skládá z následujících částí:
Část 1: Shromažďování údajů
Část 2: Používání údajů
Část 3: Právní základ používání vašich osobních údajů
Část 4: Soubory cookie
Část 5: Sdělování osobních údajů
Část 6: Uchovávání osobních údajů
Část 7: Vaše práva
Část 8: Marketing
Část 9: Přenos dat
Část 10: Bezpečnost
Část 11: Weby třetích stran
Část 12: Změny směrnice o ochraně soukromí
Část 13: Další otázky nebo podávání stížností

 1. Shromažďování údajů

Některé údaje o Vaší osobě můžeme získat přímo od Vás. Některé údaje o Vaší osobě však můžeme získat od třetích stran, například Vašeho zaměstnavatele nebo pracovní agentury, prodejců, jejichž jste zákazníkem, mediálních agentur, společností provozujících průzkum trhu, našich dodavatelů, veřejných webů, agentur (včetně rezervačních agentur) a veřejných orgánů (včetně celních úřadů), které jsou v této směrnici souhrnně označovány jako „externí zdroje“.

My, nebo třetí strany naším jménem, o Vás můžeme shromažďovat a využívat následující údaje, které jsou v dalším textu této směrnice označovány jako „osobní údaje“:

1.1 Osobní údaje, které nám dáte (nebo které obdržíme z externích zdrojů).
Vy nebo Váš zaměstnavatel nebo pracovní agentura nám můžete předávat osobní údaje o sobě pomocí online formulářů na našem webu, vyplněním objednávkových formulářů, vytvořením účtu u naší společnosti, nebo když nás kontaktujete telefonicky, e-mailem nebo jinými prostředky. To zahrnuje například případy, kdy nám Váš zaměstnavatel poskytne Vaše osobní údaje, aby mohl využívat naše služby. Vy nebo externí zdroje nám také můžete dávat osobní údaje o své osobě, když nám Vy nebo externí zdroj nabízíte nebo poskytujete služby.

Osobní údaje, které nám dáte (nebo které obdržíme z externích zdrojů), mohou zahrnovat:
(a) Údaje o vaší osobě:
Vaše jméno, příjmení;
název Vaší pozice;
název společnosti;
e-mailovou adresu;
Vaše telefonní číslo;
informace o účtu;
adresu Vaší společnosti;
pohlaví;
Vaše datum narození;
údaje uvedené v korespondenci;
aktualizace údajů, které nám byly poskytnuty, a
pokud navštěvujete naše pracoviště.

(b) Údaje o návštěvnících našich webů a případně uživatelích našich aplikací:
pokud navštívíte náš web, Vaši IP adresu;
Vaše uživatelské jméno;
Váš věk;
Vaše chování na webu (například stránky, na které jste klikli) nebo v našich aplikacích;
podrobnosti o platbách;
historii objednávek, a
pokud jste uživatel mobilní aplikace, údaje o Vaší poloze, abychom Vám mohli pomoci s hledáním našich produktů a služeb, a pokud jste poskytovatelem služeb, abychom mohli monitorovat efektivitu a hospodárnost služeb, které nám poskytujete.

(c) Údaje o zboží nebo službách, které Vám poskytujeme:
údaje potřebné k poskytování zboží nebo služeb pro Vás (včetně údajů z formulářů k otevření účtu, podrobností o objednávce, historie objednávek, údajů pro platby, doručovací adresy, požadavků a omezení spojených s doručením, obchodních referencí a daňových informací);
jméno, které jste uvedli pro personalizované produkty;
údaje pro zákaznické služby, a
údaje pro řízení vztahů se zákazníky a marketing.

(d) Údaje o službách, které získáváme od Vás nebo Vašeho zaměstnavatele (včetně prodejen, velkoobchodníků, mediálních kontaktů, dopravců, skladů, poskytovatelů zařízení pro technickou podporu a techniků a dalších smluvních partnerů):
Váš web;
Vaše fotografie a videozáznam, pokud jste spolupracovníkem nebo potenciálním spolupracovníkem.                                                   životopisy, nabídky a údaje z výběrových řízení, údaje z dokumentů white paper;
údaje z provedených due diligence;
pracovní kontaktní informace (telefonní číslo, poštovní adresa, e-mailová adresa);
doklad totožnosti a adresa;
doklady k vízům nebo pracovnímu povolení;
kontaktní informace pro naléhavé situace;
informace o nehodách na pracovišti nebo zdravotní a lékařské záznamy (relevantní pro váš pracovní poměr a/nebo Vámi poskytnuté společnosti Farma Bylinka, např. lékařská hodnocení);
pracovní doba (přesčasy a směny, odpracované hodiny a standardní pracovní doba oddělení);
podrobnosti o mzdě, proplacených výdajích a bankovních účtech;
údaje z testování na drogy a alkohol a zdravotních prohlídek;
informace ze soudních řízení a šetření, a
údaje nutné pro přístup do systému a k aplikacím (např. systémové ID).

(e) Pokud k navázání kontaktu s námi nebo zjištění informací o našich produktech nebo službách použijete sociální média, údaje z Vašeho profilu (včetně Vašich preferencí a komunikace s námi na Facebooku, Instagramu a Twitteru) a údaje, které zveřejňujete na nástěnkách, které souvisí s naším podnikáním.

(f) Pokud navštívíte naše akce, fotografie a videozáznamy z akce (o tom vás budeme také informovat v průběhu akce).

Některé osobní údaje, které o Vás shromažďujeme, nebo které nám Vy nebo třetí strany poskytnete (včetně údajů o Vašem zaměstnavateli nebo pracovní agentuře), mohou být považovány za zvláštní kategorie údajů. Zvláštní kategorie údajů zahrnují údaje o Vašem fyzickém a duševním zdraví.
Upozorňujeme, že některé typy osobních údajů potřebujeme shromažďovat, abychom Vám mohli poskytovat služby, nebo abyste Vy nebo externí zdroje mohli poskytovat služby nám. Pokud nám tyto osobní údaje neposkytnete, nebo pokud nás požádáte o jejich odstranění, možná už nadále nebudete mít přístup k našemu zboží a službám nebo nám nebudete moci poskytovat zboží a služby.

1.2 Osobní údaje, které o Vás shromažďujeme, nebo které získáváme od našich externích zdrojů
(a) Vždy, když navštívíte náš web, můžeme automaticky shromažďovat kterékoli z následujících údajů:
technické údaje, včetně IP adresy použité k připojení Vašeho počítače k internetu, název domény a země, které posílají požadavek na data, požadované soubory, typ a verze prohlížeče, typy a verze doplňků prohlížeče, operační systém a platforma;
údaje o Vaší návštěvě, včetně adres URL stránek, které vedou na náš web, přes náš web nebo z našeho webu (včetně data a času), času a délky návštěv určitých stránek, údajů o interakci se stránkou (například procházení, kliknutí a umístění ukazatele myši), způsobů opuštění stránky, údajů o provozu, údajů o umístění, blogů a dalších komunikačních údajů a údajů poskytnutých při požadování dalších služeb nebo stahování.

(b) Pokud nás kontaktujete na sociálních médiích, budeme shromažďovat určité údaje o Vaší osobě ze stránek sociálních médií a prostřednictvím Vaší interakce s námi nebo informacemi o našich produktech a službách.

(c) Pokud jste novinář, nebo pracujete pro instituci/sdružení v našem oboru, můžeme o Vaší osobě shromažďovat údaje z veřejných zdrojů.

(d) Pokud jste zákazník nebo dodavatel (nebo potenciální zákazník nebo dodavatel), nebo pro některého z nich pracujete (včetně role konzultanta), můžeme o Vaší osobě získávat údaje z webu Vaší společnosti.

(e) Pokud pro nás pracujete nebo jste návštěvníkem některého z našich pracovišť.

 1. Používání údajů

My, nebo externí zdroje jednající naším jménem, shromažďujeme, používáme a uchováváme osobní údaje uvedené výše z následujících důvodů:

2.1 Pokud navštívíte náš web, nebo pokud jste spotřebitel a používáte některou z našich aplikací
(a) abychom vám umožnili získat přístup a používat náš web nebo aplikaci;
(b) k poskytování technické podpory;
(c) abychom Vám poskytli informace a služby, které od nás požadujete;
(d) k zajištění bezpečnosti našich služeb, našeho webu a naší aplikace;
(e) k uchování informací o Vašich preferencích a abychom mohli přizpůsobit náš web a aplikaci Vašim individuálním zájmům;
(f) abychom Vás poznali, když se na náš web vrátíte;
(g) pokud jste uživatel aplikace, abychom rozpoznali vaši polohu a mohli v aplikaci zapnout upozornění, k monitorování používání aplikace, k provádění průzkumu trhu, a abychom poznali Vaše preference a zkušenosti z míst, kde se prodávají naše produkty;
(h) abychom Vám umožnili účast v našich soutěžích a propagačních akcích;
(i) abychom zpracovali Vaše objednávky na naše zboží nebo služby; a
(j) ke zlepšování a údržbě našeho webu a aplikace a k přípravě zpráv nebo sestavování statistik kvůli zlepšování našeho zboží a služeb. Tyto informace budou v přiměřeně možné míře anonymizované a Vaši osobu nebude možné ze shromážděných údajů identifikovat.

2.2 Pokud od Vás získáváme zboží nebo služby
(a) abychom od Vás mohli přijímat služby a spravovat je (včetně provádění due diligence dodavatelů, výkazů plateb a výdajů a finančních auditů);
(b) k řízení a vedení záznamů o zdravotním stavu a bezpečnosti;
(c) k hodnocení Vaší pracovní způsobilosti (například k posouzení, zda jste pod vlivem drog nebo alkoholu a tím představujete nebezpečí pro sebe a další osoby);
(d) abychom ověřili informace z Vašeho životopisu a reference, abychom posoudili, zda jste Vy nebo Váš zaměstnavatel vhodnými kandidáty na práci pro naši společnost, a
(e) k monitorování rovných příležitostí.

2.3 Pokud Vám poskytujeme zboží nebo služby
(a) abychom Vám nebo Vašemu zaměstnavateli poskytli příslušné zboží nebo služby (včetně toho, abychom mohli potvrzovat a zpracovávat objednávky, pro správu Vašeho účtu u naší společnosti, zákaznických půjček, daní a výdajů, pro účely fakturace a vymáhání dluhů (pokud je to váš případ));
(b) abychom řešili dotazy nebo problémy, které máte s naším zbožím nebo našimi službami, včetně veškerých otázek, které můžete mít o způsobu, jakým shromažďujeme, uchováváme a používáme Vaše osobní údaje, nebo požadavky na poskytování kopií údajů, které o Vaší osobě vedeme. Pokud s Vámi nemáme smlouvu, můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat pro ty účely, které jsou v našem legitimním zájmu v rámci poskytování služeb zákazníkům;
(c) abychom Vám mohli zasílat určitá sdělení (včetně e-mailů nebo poštovních zásilek) o našem zboží a službách, jako jsou oznámení a administrativní zprávy (například o změnách našich podmínek a abychom Vás informovali o našich poplatcích a taxách);
(d) abychom Vám umožnili účast na našich akcích nebo v soutěžích a mohli Vám zasílat fotografie Vaší osoby, které s Vaším svolením pořídíme;
(e) k zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti a kontroly kvality;
(f) k provádění statistických analýz a průzkumu trhu, a
(g) pokud jste nám k tomu poskytli souhlas, nebo v jiných případech, pokud je to v našem legitimním zájmu, pro účely rozvoje podniku a marketingové účely, abychom Vám mohli předávat (včetně e-mailů a poštovních zásilek) informace o našich produktech a službách, které jste požadovali, nebo o kterých se domníváme, že by Vás mohly zajímat (včetně zpravodajů), ale pouze pokud jste nám k tomu dali souhlas.

2.4 Pro účely interního firemního výkaznictví, obchodní administrativy, k zajištění adekvátního pojistného krytí pro náš podnik, k zajištění bezpečnosti našich zařízení, pro účely výzkumu a vývoje, a k identifikaci a realizaci možností zvýšení efektivity podniku.

2.5 Abychom dodrželi veškeré postupy, zákony a předpisy, které se na nás vztahují – což může zahrnovat případy, kdy je podle našeho uvážení dodržení těchto předpisů v našem legitimním zájmu nebo v legitimním zájmu jiných osob, a případy, kdy to vyžaduje zákon.

2.6 Abychom zřídili, vykonávali nebo hájili svá zákonná práva – což může zahrnovat případy, kdy je to podle našeho uvážení v našem legitimním zájmu nebo v legitimním zájmu jiných osob, a případy, kdy to vyžaduje zákon.

2.7 Pokud navštívíte některé z našich pracovišť a k zajištění bezpečnosti našich pracovníků a návštěvníků a našeho a jejich majetku.

2.8 Pokud nás kontaktujete na sociálních médiích k monitorování Vaší interakce s námi a naší značkou online, a pokud je to v našem legitimním zájmu také pro účely průzkumu trhu a k plánování budoucích marketingových kampaní.

2.9 Pokud použijeme Vaši fotografii nebo videozáznam z akce k rozšiřování informací o akci mezi širší publikum a pro účely interních prezentací, a pokud je to v našem legitimním zájmu také pro rozvoj podnikání a marketingové účely, nebo tehdy, když k tomu máme Váš souhlas.

2.10 Pokud jste uživatelem naší aplikace ke sledování údržby, k identifikaci Vaší polohy a pokud je to v našem legitimním zájmu také ke správě servisních požadavků našich zákazníků.

2.11 Pokud jste novinář, a pokud je to v našem legitimním zájmu, k tomu, abychom Vás kontaktovali s výzvou, abyste o našich produktech a službách napsali novinový článek, abychom Vás zvali na akce, zasílali Vám propagační materiály a předávali Vám tiskové zprávy.

 1. Právní základ používání Vašich osobních údajů

3.1 Podle našeho názoru je právní základ používání Vašich osobních údajů, které je popsáno v této směrnici o ochraně soukromí, následující:
(a) používání Vašich osobních údajů námi je nutné k plnění našich závazků vyplývajících z jakékoli smlouvy s Vámi (například k vyřízení objednávky, kterou jste u nás zadali, k dodržení podmínek používání našeho webu nebo aplikace, které jste přijali tím, že jste navštívili náš web nebo si stáhli naši aplikaci, a/nebo abychom dodrželi naši smlouvu o poskytování služeb, nebo abychom mohli získávat služby od Vás nebo Vašeho zaměstnavatele), nebo
(b) používání Vašich osobních údajů z naší strany je nezbytné k dodržení našich zákonných povinností, (např. poskytování údajů finančnímu úřadu); nebo
(c) pokud neplatí možnost (a) ani (b), je používání Vašich osobních údajů nutné pro naše legitimní zájmy nebo legitimní zájmy jiných osob (například k zajištění bezpečnosti našeho webu nebo mobilní aplikace). Našimi legitimními zájmy je:
provozovat, rozšiřovat a rozvíjet naše podnikání;
provozovat náš web a naši mobilní aplikaci;
vybírat si kvalifikované dodavatele s potřebnými schopnostmi;
zajistit bezpečné pracovní prostředí pro naše pracovníky a návštěvníky;
marketing, průzkum trhu a rozvoj podnikání;
poskytovat zboží a služby našim zákazníkům, provádět a přijímat platby, zajišťovat služby zákazníkům a znát zákazníky, kterým služby poskytujeme;
zadávat objednávky, sledovat a zajistit jejich plnění našimi dodavateli, a
pro účely interní skupinové administrativy, jak jsou popsány v části 5.1 dole.

3.2 Zvláštní kategorie Vašich osobních údajů smíme používat, pokud jste nám k tomu dali svůj souhlas (který můžete po udělení kdykoli odvolat, jak je uvedeno níže).

3.3 V budoucnosti může jiné použití Vašich osobních údajů podléhat udělení Vašeho souhlasu (který můžete po udělení kdykoli odvolat, jak je uvedeno níže). Pokud je to tento případ, bude nutnost udělit souhlas uvedena v této směrnici o ochraně soukromí.

3.4 Pokud se spoléháme na souhlas, který jste nám udělili k používání vašich údajů konkrétním způsobem, ale později změníte názor, můžete svůj souhlas odvolat – kontaktujte nás na speciální kontakt vyhrazený pro ochranu osobních údajů: info@farmabylinka.cz a my tohoto využití zanecháme. Pokud však svůj souhlas odvoláte, může to mít dopad na naši schopnost poskytovat Vám služby (například ukončení Vaši účasti na propagační akci).

 1. Soubory cookie

4.1 Některé stránky na našem webu a mobilní aplikace používají soubory cookie, což jsou malé soubory, které jsou umístěny do internetového prohlížeče, když navštívíte náš web nebo použijete naši aplikaci. Soubory cookie používáme, abychom Vám v budoucnu mohli nabídnout lépe přizpůsobené možnosti díky tomu, že poznáme a zapamatujeme si Vaše konkrétní preference při prohlížení.

4.2 Pokud na našem webu soubory cookie používáme, můžete je kdykoli zablokovat. K tomu můžete aktivovat nastavení prohlížeče, které umožňuje odmítnout nastavení všech nebo některých souborů cookie. Pokud však použijete nastavení prohlížeče, které blokuje všechny soubory cookie (včetně nezbytných souborů cookie), nemusíte získat přístup k celému našemu webu nebo jeho částem nebo být schopni používat všechny nebo některé funkce, které jsou prostřednictvím webu poskytovány.

4.3 Podrobné informace o souborech cookie, které používáme, a účelech, pro které je používáme, jsou uvedeny ve směrnici o používání souborů cookie zde: https://www.farmabylinka.cz/cookie-policy/. Pokud budete nadále náš web, mobilní aplikace a/nebo služby používat, souhlasíte s používáním souborů cookie z naší strany, jak je popsáno v naší směrnici o používání souborů cookie.

 1. Sdělování osobních údajů

5.1 Vaše osobní údaje můžeme sdílet s kteroukoli společností, pokud je to v našem legitimním zájmu pro interní administrativní účely (například zajištění konzistentního a koherentního poskytování služeb našim zákazníkům, pro firemní strategii, v rámci dodržování předpisů, provádění auditu a monitoringu, k výzkumu a vývoji a k zajištění kvality). Vaše osobní údaje také můžeme sdílet se společností poskytující nám produkty a služby, např. systémy informačních technologií.

5.2 Vaše osobní údaje budeme sdílet s následujícími kategoriemi třetích stran:
(a) s našimi poskytovateli služeb a subdodavateli, včetně mimo jiné zpracovatelů plateb, dodavatelů technických služeb a podpory, pojistitelů, poskytovatelů logistických služeb a poskytovatelů cloudových služeb;
(b) s Vaším zaměstnavatelem nebo pracovní agenturou;
(c) s maloobchodníky, jejichž jste zákazníkem;
(d) s veřejnými institucemi (včetně pracovníků celních úřadů);
(e) se smluvními závodními lékaři a zdravotníky provádějícími testování na drogy a alkohol (pokud se využívá);
(f) se společnostmi, které nám pomáhají s marketingem, reklamou a propagací, a
(g) s poskytovateli analytických a vyhledávacích modulů, které nám pomáhají zlepšovat a optimalizovat náš web a naše aplikace.
Možnost všech třetích stran, se kterými sdílíme Vaše osobní údaje, využívat tyto údaje pro jiné účely, než poskytování služeb naší společnosti je omezena (ze zákona nebo smluvně). Vždy zajistíme, aby třetí strany, se kterými Vaše osobní údaje sdílíme, dodržovaly povinnosti v oblasti ochrany soukromí a bezpečnosti, které jsou v souladu s touto směrnicí o ochraně soukromí a příslušnými zákony.

5.3 Vaše osobní údaje budeme také sdělovat třetím stranám:
(a) pokud je to v našem legitimním zájmu v rámci provozování, růstu a rozvoje našeho podnikání:
pokud budeme prodávat nebo kupovat jakékoli podniky nebo majetek, můžeme Vaše osobní údaje sdělit potenciálnímu kupci nebo prodávajícímu tohoto podniku nebo majetku;
pokud téměř celý majetek společnosti Farma Bylinka získá třetí strana – v tom případě budou osobní údaje, které má společnost Farma Bylinka v držení, součástí převáděného majetku;
(b) pokud máme povinnost Vaše osobní údaje sdělit nebo sdílet, abychom dodrželi jakékoli zákonné povinnosti, zákonné požadavky představitelů státních nebo policejních orgánů a v rámci plnění zákonů jednotlivých států v oblasti bezpečnosti nebo výkonu práva nebo prevence nezákonné činnosti;
(c) abychom mohli vymáhat nebo uvést v platnost naše podmínky nebo jinou smlouvu, nebo reagovat na tvrzení, chránit svá práva nebo práva třetí strany, chránit bezpečnost osob nebo bránit nezákonným činnostem, nebo
(d) abychom mohli chránit práva, majetek nebo bezpečnost Společnosti, našich zaměstnanců, zákazníků nebo dalších osob. To může zahrnovat výměnu osobních údajů s jinými organizacemi pro účely ochrany před zpronevěrou a omezení úvěrového rizika.

5.4 Můžeme také sdělovat a používat anonymizované, agregované zprávy a statistiky o uživatelích našeho webu a aplikací nebo našeho zboží a služeb a z interakcí s námi a našimi značkami na sociálních médiích pro účely tvorby interních zpráv nebo zpráv pro naši skupinu nebo jiné třetí strany a pro naše marketingové a propagační účely. Žádná z těchto anonymizovaných, agregovaných zpráv nebo statistik neumožní osobní identifikaci našich uživatelů.

5.5 Pokud to není výslovně uvedeno výše, nikdy nebudeme Vaše osobní údaje sdílet, prodávat ani pronajímat žádné třetí straně, aniž bychom Vás o tom uvědomili a podle potřeby k tomu získali Váš souhlas. Pokud jste nám udělili souhlas k používání Vašich osobních údajů konkrétním způsobem, ale později změníte názor, měli byste nás kontaktovat a my tohoto využití zanecháme.

 1. Uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje nevedeme déle, než je nutné pro účely, kvůli kterým jsou osobní údaje zpracovávané. Doba, po kterou uchováváme osobní údaje, závisí na účelu, pro který je shromažďujeme a používáme, a/nebo vyplývá z dodržování příslušných zákonů a z potřeby vytvořit, uplatnit nebo hájit naše zákonná práva.

 1. Vaše práva

7.1 V souvislosti se svými osobními údaji máte určitá práva. Pokud chcete získat další informace o těchto právech, nebo chcete některé z nich uplatnit, kontaktujte nás kdykoli e-mailem na adrese info@farmabylinka.cz (formulář žádosti). Máte právo požadovat abychom:
(a) poskytli přístup k Vašim osobním údajům, které o Vás vedeme;
(b) aktualizovali jakékoli Vaše osobní údaje, které nejsou aktuální nebo správné;
(c) odstranili Vaše osobní údaje, které o Vás vedeme;
(d) omezili způsob zpracování Vašich osobních údajů;
(e) zabránili zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu;
(f) poskytovali nebo neposkytovali Vaše osobní údaje externím poskytovatelům služeb;
(g) poskytli Vám kopii Vašich osobních údajů, které o Vás vedeme; nebo
(h) zvážili odůvodněné námitky, které vznesete proti používání Vašich osobních údajů z naší strany.

7.2 Všechny takové požadavky zvážíme a v přiměřené lhůtě na ně budeme reagovat (každopádně nejpozději v zákonem předepsané lhůtě). Upozorňujeme však, že určité osobní údaje mohou být za určitých okolností z těchto požadavků vyloučeny.

7.3 Pokud taková výjimka nastane, sdělíme Vám to v reakci na Váš požadavek. Než budeme na Vaše požadavky reagovat, můžeme od Vás žádat, abyste nám poskytli informace nezbytné k potvrzení Vaší totožnosti.

 1. Marketing

8.1 Vaše osobní údaje můžeme shromažďovat a používat pro marketingové účely v e-mailech, aplikacích, v telefonních hovorech a poštovních zásilkách.

8.2 Můžeme Vám zasílat určitá marketingová sdělení (včetně elektronické marketingové komunikace pro stávající zákazníky), pokud je to v našem legitimním zájmu pro účely marketingu a rozvoje podnikání.

8.3 Pro přímá marketingová sdělení však vždy získáme Váš souhlas, pokud je to od nás zákonem vyžadováno a pokud máme v úmyslu pro tyto marketingové účely Vaše osobní údaje sdělit třetí straně.

8.4 Pokud si přejete, abychom Vám marketingová sdělení přestali zasílat, můžete nás kdykoli kontaktovat e-mailem na adrese info@farmabylinka.cz.

 1. Přenos osobních údajů

9.1 Osobní údaje mohou být používány, ukládány a/nebo k nim mohou získat přístup pracovníci mimo EHP, kteří pracují pro nás ne pro externí zdroje. Mohou tak činit pro účely uvedené výše v části 1.2(e) nahoře, v rámci poskytování našich služeb Vám nebo Vašemu zaměstnavateli, pro potřeby získávání služeb od Vás nebo externích zdrojů, ke zpracování transakcí a/nebo poskytování služeb podpory. Další podrobnosti o tom, komu je možné Vaše osobní údaje sdělovat, jsou uvedeny v části 5 nahoře.

9.2 Pokud jakékoli osobní údaje o Vaší osobě předáme mimo EHP nebo externím zdrojům, přijmeme příslušná opatření k tomu, aby příjemce Vaše osobní údaje adekvátně chránil v souladu s touto směrnicí o ochraně soukromí. Tato opatření mohou mimo jiné zahrnovat:
(a) v případě subjektů se sídlem v USA uzavření standardních smluvních závazků schválených Evropskou komisí nebo zajištění, aby se přidali k ujednání o bezpečnostním štítu mezi EU a USA (EU-US Privacy Shield, viz další informace na webu httpss://www.privacyshield.gov/welcome); nebo
(b) v případě subjektů se sídlem v jiných zemích mimo EHP uzavření standardních smluvních závazků schválených Evropskou komisí.

9.3 Další podrobnosti o opatřeních, která provádíme na ochranu vašich osobních údajů v těchto případech, jsou kdykoli dostupné na vyžádání – kontaktujte nás kdykoli emailem na adrese info@farmabylinka.cz.

 1. Bezpečnost

10.1 Společnost klade velkou pozornost na ochranu osobních údajů před ztrátou, zneužitím, zveřejněním, pozměňováním, neoprávněným přístupem, nedostupností a zničením a podniká veškerá přiměřená preventivní opatření k ochraně důvěrnosti osobních údajů, včetně vhodných organizačních a technických opatření. Organizační opatření zahrnují kontrolní mechanismy omezující fyzický přístup do našich prostor, školení zaměstnanců a uzamykání fyzických spisů v kartotékách. Technická opatření zahrnují používání šifrování, hesel pro přístup do našich systémů a používání antivirového softwaru.

10.2 Při poskytování osobních údajů mohou být Vaše osobní údaje přenášeny prostřednictvím internetu. Ačkoli vynakládáme maximální úsilí k tomu, abychom osobní údaje, které nám poskytujete, ochránili, přenos informací prostřednictvím internetu není úplně bezpečný. Proto berete na vědomí a přijímáte, že nemůžeme zaručit bezpečnost Vašich osobních údajů, které jsou přenášeny na náš web, a že takový přenos probíhá na Vaše nebezpečí. Jakmile Vaše osobní údaje obdržíme, budeme používat přísné postupy a bezpečnostní prvky, abychom zabránili neoprávněnému přístupu k těmto údajům.

10.3 Pokud jsme Vám dali (nebo pokud jste si zvolili) heslo, které Vám umožňuje přístup k Vašemu online účtu, odpovídáte za udržení tohoto hesla v tajnosti. Žádáme Vás, abyste heslo nikomu neprozrazovali.

 1. Weby třetích stran

Náš web, mobilní aplikace a stránky na sociálních médiích mohou příležitostně obsahovat odkazy na weby provozované třetími stranami, včetně partnerských sítí. Upozorňujeme, že tato směrnice o ochraně soukromí platí pouze pro osobní údaje, které shromažďujeme prostřednictvím našeho webu, aplikací a stránek na sociálních médiích, nebo které získáme z externích zdrojů, a že nemůžeme nést odpovědnost za osobní údaje o Vás, které jsou shromažďované a uchovávané třetími stranami. Weby třetích stran mají vlastní podmínky a směrnice o ochraně soukromí a Vy byste si je měli pečlivě přečíst, než na tyto weby odešlete jakékoli osobní údaje. Neschvalujeme ani jinak nepřijímáme jakoukoli odpovědnost za obsah těchto webů nebo podmínky a směrnice těchto třetích stran.

 1. Změny naší směrnice o ochraně soukromí

Naši směrnici o ochraně soukromí můžeme příležitostně aktualizovat. Veškeré budoucí změny směrnice o ochraně soukromí budou zveřejněny na této stránce a podle potřeby o nich budete informováni e-mailem. Pravidelně se na tuto stránku vracejte a kontrolujte, zda nedošlo k aktualizacím nebo změnám naší směrnice o ochraně soukromí. Pokud budete nadále používat služby a náš web, nebo nám budete nabízet a/nebo poskytovat služby, potvrzujete tím, že jste si přečetli aktuální verzi naší směrnice o ochraně soukromí a rozumíte jí.

 1. Další otázky nebo podávání stížností

13.1 Pokud budete mít jakékoli otázky nebo stížnosti ohledně shromažďování, používání nebo uchovávání Vašich osobních údajů z naší strany, nebo pokud si budete přát uplatnit jakékoli ze svých práv souvisejících s Vašimi osobními údaji, kontaktujte nás na adrese info@farmabylinka.cz. Každou stížnost nebo spor ohledně používání nebo zveřejnění Vašich osobních údajů prošetříme a pokusíme se je vyřešit.

13.2 Můžete také podat stížnost u místního orgánu zabývajícího se ochranou údajů v zemi Evropské unie, ve které má naše společnost sídlo, nebo ve které zpracováváme osobní údaje, které se týkají nabízení zboží nebo služeb Vaší osobě v Evropské unii. Případně pokud se budete domnívat, že byla porušena Vaše práva, můžete se dožadovat nápravy u místních soudů.

Postupy popsané v této směrnici o ochraně soukromí představují aktuální zásady ochrany soukromí k datu 25.05.2018.

V Přelouči, dne 24. 4. 2018